Per demanar visita online

Els Camps marcats amb (*) són obligatoris.

Aquest procediment no pot garantir una resposta abans de 24 h (48 h si és cap de setmana o festiu). Si necessiteu visitar-vos abans, truqueu al vostre Centre d'Atenció Primària.

 • Malaltia Aguda
 • Malaltia Crònica
 • Revisió Nen Sa
 • Cura / Injectable / Vacuna
 • Temes Socials
 • Resultats Proves
 • Altres
 • Agudes
 • Cròniques
 • Informes de Salut
 • Ambulàncies
 • Baixes Laborals
 • Altres Laborals
 • Altres
 • Dilluns
 • Dimarts
 • Dimecres
 • Dijous
 • Divendres
 • Dilluns
 • Dimarts
 • Dimecres
 • Dijous
 • Divendres
Qualsevol
CONDICIONS D’ÚS I POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Tractament de dades de caràcter personal:

L’enviament de dades personals, mitjançant el present formulari per part dels usuaris, suposa el seu consentiment exprés per a que les seves dades siguin tractades de forma automatitzada i incorporades a un fitxer titularitat de FUNDACIÓ ASSISTENCIAL MÚTUTATERRASSA, registrat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, la finalitat del qual és la prestació sanitària als usuaris dels centres de l’entitat. FUNDACIÓ ASSISTENCIAL MÚTUTATERRASSA utilitzarà les dades facilitades a partir d’aquest formulari a l’efecte de programar la vista sol·licitada i poder contactar amb vostè. La informació facilitada és confidencial i no serà facilitada a terceres persones.
L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades facilitades.

FUNDACIÓ ASSISTENCIAL MÚTUTATERRASSA com a responsable del fitxer, garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Aquesta política de protecció de dades estableix la manera en què es tracten les dades de caràcter personal obtingudes mitjançant la pàgina web i podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l'autoritat competent a cada moment. És per això que l’entitat es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-ho a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents al moment precís en què s'accedeixi a la web..

Els usuaris poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al servei d’atenció a l’usuari de FUNDACIÓ ASSISTENCIAL MÚTUATERRASSA