Per demanar visita online

Els Camps marcats amb (*) són obligatoris.

Aquest procediment no pot garantir una resposta abans de 24 h (48 h si és cap de setmana o festiu). Si necessiteu visitar-vos abans, truqueu al vostre Centre d'Atenció Primària.

 • Malaltia Aguda
 • Malaltia Crònica
 • Revisió Nen Sa
 • Cura / Injectable / Vacuna
 • Temes Socials
 • Resultats Proves
 • Altres
 • Agudes
 • Cròniques
 • Informes de Salut
 • Ambulàncies
 • Baixes Laborals
 • Altres Laborals
 • Altres
 • Dilluns
 • Dimarts
 • Dimecres
 • Dijous
 • Divendres
 • Dilluns
 • Dimarts
 • Dimecres
 • Dijous
 • Divendres
Qualsevol
CONDICIONS D’ÚS I POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Tractament de dades de caràcter personal:

L’enviament de dades personals, mitjançant el present formulari per part dels usuaris, suposa el seu consentiment exprés per a que les seves dades siguin tractades de forma automatitzada i incorporades a un fitxer titularitat de MÚTUA DE TERRASSA, MPS A PRIMA FIXA, registrat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, la finalitat del qual és la prestació sanitària als usuaris dels centres de l’entitat. MÚTUA DE TERRASSA, MPS utilitzarà les dades facilitades a partir d’aquest formulari a l’efecte de programar la vista sol·licitada i poder contactar amb vostè. La informació facilitada és confidencial i no serà facilitada a terceres persones.
L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades facilitades.

MÚTUA DE TERRASSA, MPS com a responsable del fitxer, garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en concret la LO 15/1999 i el seu reglament de desenvolupament aprovat pel RD 1720/2007.

Els usuaris poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al servei d’atenció a l’usuari de MÚTUA DE TERRASSA, MPS.