Notícies

Les Unitats de Docència Hospitalària i d’Atenció de Família i Comunitària van participar a la XIX Jornada de la Xarxa de Comissions de Docència de Catalunya

Van tenir lloc el passat 1 de desembre a Vic

La Xarxa de Comissions de Docència de Catalunya (XCDC) va organitzar a Vic, el passat 1 de desembre, una jornada articulada com un fòrum de diàleg professional. Sota el lema: Com gestionem els tres reptes que afecten la formació Sanitaria especialitzada des de les comissions de Docència de Catalunya, el més de 200 assistents van poder gaudir de 4 taules, tres d’elles de debat i una altra de moderació científica.

En aquest marc, el Dr. Carles Tolosa, resident de tercer any del servei Hematologia va intervenir a la Taula de debat: Comportaments esperables dels residents com a expressió dels
principis i valors que guien la pràctica professional, que va oferir la seva visió com a resident.

Per una altra banda el Dr. Baltasar Sánchez, cap d’estudis de la unitat Docent Hospitalària i membre del comitè organitzador i científic de dita jornada, va intervenir com moderador a la taula científica.

Per part de la UDMAFiC van participar com a assistents, que van estar acompanyats per l’equip de secretaria: Lourdes Consuegra, Marc Jimenez i Anna Comellas.