Notícies

La revista Bioètica & Debat publica un cas pràctic desenvolupat al Sociosanitari Vallparadís i centrat en la disfàgia

El darrer número de la revista Bioètica & Debat ha publicat recentment el cas clínic "Discernir sobre disfàgia" escrit per la Dra. Núria Oriol-Peregrina, logopeda del centre. El cas tracta sobre la presa de decisions amb relació a la disfàgia d'una persona que ha estat ingressada al Sociosanitari Vallparadís i que ha estat tractada per tot l'equip de professionals implicats en el cas.

Per tal d'assegurar una bona presa de decisions s'utilitza el mètode dels quatre paràmetres (una guia de deliberació ètica per sistematitzar la presa de decisions clíniques) ja que en la situació descrita entren en conflicte el principi de beneficència i el d'autonomia.



Una vegada avaluats els paràmetres en qüestió -indicacions sanitàries, preferències del pacient, qualitat de vida i trets contextuals- es conclouen una sèrie de recomanacions: adaptació de la dieta oferint un equilibri entre les preferències del pacient i l'evitació de broncoaspiracions, assegurar-se que el pacient entén els riscos que suposa el fet de no seguir l'adaptació dietètica proposada i prendre les decisions d'acord amb el context global de la malaltia neurodegenerativa avançada i tenint en compte que sempre seran promogudes en un espai deliberatiu entre les persones implicades.