Notícies

La Societat Americana de Radiologia publica aquesta setmana un cas de la Dra. Marta Paraira i el Dr. Xavier Andujar

El cas porta per títol: IgG4-related pancreatitis

La societat Americana de Radiologia (RSNA) es fa ressò del cas publicat per la Dra. Marta Paraira, coordinadora del servei de Diagnòstic per la Imatge, i el Dr. Xavier Andujar, metge adjunt del servei de l’aparell Digestiu, que porta per títol IgG4-related pancreatitis.

Es tracta del cas d’un pacient de 77 anys diagnosticat de diabetis tipus 2 i sense cap complicació. Tres mesos abans va presentar dificultats per controlar la seva glicèmia, debilitat i una pèrdua de pes de 10kg en 2 mesos.

A les imatges que s'adjunten en el cas, s’observa el pàncrees inflamat amb pèrdua de les lobulacions pancreàtiques normals (pàncrees en forma de salsitxa), sense dilatació del conducte pancreàtic principal i amb una vora en forma de càpsula ("halo" peripancreàtic). Aquestes dades suggereixen la presència d’una pancreatitis autoimmune. La TC amb contrast intravenós del pacient va mostrar un engrossiment lleu de la paret del conducte biliar extrahepàtic i un estrenyiment del conducte biliar intrapancreàtic amb una dilatació proximal lleu. A la TC també es va mostrar una massa de parts toves a l'arrel del mesenteri. Les anomalies extrapancreàtiques es poden desenvolupar anys abans de l'afectació pancreàtica, però la presència d'anomalies extrapancreàtiques en el moment de la presentació suggereix una malaltia relacionada amb IgG4.

Si voleu conèixer més sobre el cas, consulteu https://cases.rsna.org/case/cbbe56c7-08d2-4356-99ec-a67ab760bdbf