Notícies

El treball de Maite Valverde sobre la infermera especialitzada en diabetis, reconegut per la Societat Espanyola de Diabetis

El passat 20 d'abril, la Sra. Maire Valverde, infermera del Servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'HUMT, va rebre el premi a la millor comunicació oral presentada al Congrés de la Societat Espanyola de Diabetis (SED). Li va entregar la presidenta de la SED, la Dra. Anna Novials.

Sota el títol "Rols de la infermera en diabetis a Catalunya", l'objectiu de l'estudi és descriure el grau d'implementació de l'educació terapèutica en diabetis, el nivell de formació específica i el rol dels professionals d'infermeria implicats en l'assistència primària i en l'assistència especialitzada.Les conclusions del treball van ser les següents: els professionals d'infermeria d'atenció especialitzada assumeixen més rols d'infermera clínica especialista, a més de tenir més formació universitària i continuada en diabetis i educació terapèutica en comparació amb els professionals de l'atenció primària. L'estudi també va concloure que en l'atenció especialitzada es treballa en major proporció amb programes d'Educació Terapèutica en Diabetis estructurats amb més inclusió d'estratègies grupals i avaluació de resultats així com amb la utilització de la via telemàtica per al seguiment de pacients.El treball també va evidenciar que tant en atenció especialitzada com en primària seria necessari fomentar més els programes estructurats d'Educació Terapèutica en Diabetis, la formació específica dels professionals, així com una millor coordinació entre els dos nivells assistencials. Finalment, l'estudi va determinar que tenir més hores de formació acreditada afavoreix l'aplicació de programes d'Educació Terapèutica en Diabetis, fins i tot amb menys infraestructura.