Notícies

Ràdio Terrassa i Ràdio Estel entrevisten al Dr. Krupinski sobre el lideratge de l’HUMT en la rapidesa d’actuació davant el Codi Ictus

El passat mes de febrer,les dades presentades pel Pla Director de la Malaltia Vascular Cerebral del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (Registre del Codi Ictus de Catalunya) posaven de manifest que l'HUMT és el centre líder de Catalunya en actuació del Codi Ictus ja que presenta un temps "porta-agulla" de només 26 minuts (12 per sota dels 38 de mitjana que tenen la resta de centres).

A més, s'explicava també que des del passat 2014, l'HUMT ha ocupat sempre la primera o segona posició de l'esmentat rànquing, integrat pels 26 hospitals catalans que tenen Codi Ictus. Donada la rellevància de la qüestió, el magazín matinal "El Submarí" de Ràdio Terrassa va entrevistar -el dilluns 12 de març- al Dr. Krupinsi, cap del servei de Neurologia, i el programa "Tots som iguals" de Ràdio Estel va parlar-hi el dia 7.En el transcurs d'ambdues entrevistes, va explicar el conjunt de factors que han fet possible que l'HUMT hagi assumit aquest lideratge. Pel que fa a la trombectomia, va comentar que el centre disposa de tots els mitjans tècnics i humans per realitzar aquesta tècnica i pot atendre malalts candidats a trombectomia com altres centres terciaris d'ictus, que actualment estan tots localitzats a l'àrea metropolitana de Barcelona.En termes de trajectòria, va comentar que l'HUMT va implantar el Codi Ictus al 2006 i per tant compta amb una trajectòria de 12 anys en la seva aplicació i amb uns resultats de referència en els darrers 4 anys. El Dr. Krupinski va detallar també que l'HUMT treballa amb un model organitzatiu multidisciplinar-integrat per professionals del servei d'Urgències, Medicina Intensiva, Radiologia i Neurologia- i en termes de tecnologia va explicar que compta amb dues sales d'hemodinàmica així com equipaments d'imatge avançada.Link a l'entrevista de Ràdio Terrassa

Link a l'entrevista de Ràdio Estel