Notícies

El servei de l’Aparell Digestiu aprofundeix en la Cotilis Microscòpica amb la publicació de dos articles científics

Journal of Crohns and Colitis i United European Gastroenterology Journal son les publicacions que se n’han fet ressò

La Dra. Yamile Zabana, adjunta al Servei d'Aparell Digestiu de l'HUMT, ha liderat la primera revisió sistemàtica sobre la fisiopatologia de la colitis microscòpica, una malaltia crònica intestinal tant prevalent com la malaltia inflamatòria intestinal (MII).L'esmentat treball, desenvolupat en el marc del Grup Europeu de Colitis Microscòpica (EMCG), ha comptat amb la participació de diversos especialistes europeus -on destaca també la presència del Dr. Fernando Fernández-Bañares, cap clínic del mateix servei- i s'ha publicat recentment a la prestigiosa revista Journal of Crohns and Colitis: Pathogenesis of Microscopic Colitis: A Systematic Review.Amb aquest estudi es posa en evidència el fet que aquesta malaltia és multifactorial, involucrant les respostes immunes innates i adaptatives davant de factors luminals, predisposició genètica, fenòmens d'autoimmunitat i alteracions de la matriu extracel·lular. També evidencia que contribueix a l'aparició de la inflamació microscòpica característica de la malaltia i a la diarrea crònica aquosa, símptoma més important.Per altra banda, aquesta revisió sistemàtica ha revelat les mancances de coneixement que haurien de ser solucionades per estudis de recerca d'alta qualitat i en conseqüència el treball conclou amb diferents propostes concretes.Del mateix EMCG, i amb els mateixos autors de l'HUMT, el passat mes de febrer es van publicar les recomanacions europees sobre la colitis microscòpica al United European Gastroenterology Journal: European guidelines on microscopic colitis: United European Gastroenterology and European Microscopic Colitis Group statements and recommendations.En aquest cas, aquest treballa aporta informació sobre epidemiologia i factors de risc, així com recomanacions basades en evidència sobre criteris de diagnòstic i opcions de tractament, inclosa la budesonida oral, quelants d'àcids biliars, immunomoduladors i fàrmacs biològics.