Notícies

La revista IM Médico publica un reportatge sobre la tecnologia HIFU en el tractament dels miomes uterins

Hi han intervingut els professionals de la Unitat de Miomes Uterins de l’HUMT

El darrer número de la revista IM Médico publica unes pàgines especials sobre ginecologia i fertilitat en el marc de les quals hi ha incorporat un reportatge sobre la tecnologia HIFU en el tractament dels miomes ginecològics.Els professionals de la Unitat de Miomes Uterins de l'HUMT -Dr. Pessarrodona, Dra. Pons, Dra. Carmona i Dr. Rodríguez- han estat convidats a participar-hi com a experts i pioners en l'ús d'aquesta tècnica. En el transcurs del reportatge expliquen les seves avantatges, el protocol d'actuació així com els resultats obtinguts fins el moment.Llegir el reportatge sencer pàgina 44