Notícies

MútuaTerrassa crea una Fundació Assistencial per separar els àmbits Assistencial i Assegurador

MútuaTerrassa iniciarà a partir d’avui els tràmits per fer efectiva la separació dels àmbits Assistencial i Assegurador de l’entitat. Aquesta escissió dóna resposta a l’entrada en vigor el passat 1 de gener de la nova normativa de Solvència II en les entitats asseguradores, la qual obliga a la diferenciació de les activitats assistencials de l’activitat asseguradora.

Amb l’aprovació de la separació per part de l’Assemblea de mutualistes, s’inicia la creació d’una Fundació Assistencial per part de Mútua que rebrà, dins de la seva dotació fundacional, la branca d’activitat assistencial. Aquesta opció permet mantenir aquells aspectes que s’han considerat clau per dur a terme el procés de separació de les activitats.

  • La nova entitat, la Fundació Assistencial, mantindrà tots els membres de la Junta Directiva de la Mútua com a patrons nats, amb el que es garanteix la Governança única, idèntica a la que s’ha exercit fins avui.

  • La figura de Fundació, per la seva naturalesa jurídica, és una entitat sense ànim de lucre, amb el que també es manté aquesta característica que és pròpia de la Mútua –des dels seus orígens- en tant que mutualitat de previsió social.

  • Constitueix l’objecte fundacional principal de la nova Fundació, la continuïtat en les activitats assistencials que actualment ve desenvolupant la Mutua.

  • La Fundació Assistencial garanteix els drets i deures dels professionals, proveïdors, clients..., vinculats a l’activitat assistencial, com s’ha fet fins avui en el sí de la Mútua.

  • Els espais, instal·lacions i equipaments en els que i amb els que desenvoluparà les activitats assistencials la nova Fundació seran els mateixos d’on i amb els que la Mútua les ve desenvolupant actualment.
  • Els professionals que desenvoluparan les activitats assistencials a la nova Fundació Assistencial seran els mateixos que les desenvolupen avui.

  • En resum, la proposta que es planteja, constitueix la successió completa i universal de la branca d’activitat assistencial que ve desenvolupant la Mútua, integrant-la a la nova Fundació.

  • El traspàs definitiu d’aquesta branca d’activitat assistencial a la nova Fundació es farà l’1 de gener de 2017.L’Asseguradora de MútuaTerrassa
Pel que fa a L’Asseguradora de MútuaTerrassa, manté intacta la seva naturalesa com a mutualitat de previsió social i la seva activitat en l’àmbit assegurador. En aquest sentit és l’entitat que crea la nova Fundació Assistencial, i hi aporta la branca d’activitat escindida.