Notícies

Fundació Vallparadís endega un projecte per millorar l'atenció de les persones amb trastorn mental

Incidir i millorar les actituds i els comportaments vers les persones amb problemàtica de salut mental i contribuir a reforçar els coneixements dels professionals del servei d'Urgències de l'HUMT sobre aquests pacients és el propòsit de la iniciativa "Stigma Free Zone". Es tracta d'un projecte promogut conjuntament per l'esmentat servei i les residències de salut mental de la Fundació Vallparadís i en el qual també hi participa Obertament, l'associació catalana per a la lluita contra l'estigma en salut mental.

L'origen de la iniciativa cal buscar-lo en el Premi obtingut recentment per part de diversos professionals de l'entitat -pertanyents a Casa Marquès, Triginta i el servei d'Urgències- i promogut per Obertament amb la voluntat de reconèixer projectes que tenen per objectiu millorar les esmentades actituds. En el marc de la convocatòria del 2019 van va sol·licitar un ajut econòmic, tècnic i metodològic pel projecte "Servei d'Urgències: Stigma Free Zone" i va resultar seleccionat i dotat amb 5000€.Els objectius específics que persegueix son reforçar els coneixements dels professionals del servei d'Urgències en relació a les persones amb trastorn mental per tal de reduir possibles estereotips, apropar-los a la realitat d'aquestes persones (i també acostar-la a la població general que acudeixi al servei d'Urgències) així com fomentar la participació de la persona amb trastorn mental en la presa de decisions sobre la seva salut.En el transcurs d'aquests 2020 i el marc d'aquesta iniciativa es duran a terme intervencions de sensibilització en els professionals per incidir en els possibles comportaments estigmatitzants (com el biaix del diagnòstic o el tracte paternalista) vers les persones amb trastorn mental. A banda d'aquestes sessions formatives amb pacient expert, també es desenvoluparan campanyes de sensibilització així com la marxa popular "Caminem contra l'estigma", prevista pel mes d'octubre coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental.