Notícies

El Parlament Europeu convida a la Dra. Calbo a participar en una sessió sobre resistències antimicrobianes

El Nació Digital se’n ha fet ressò mitjançant una entrevista que aborda la importància de l’ús prudent dels antibiòtics i la conveniència d’evitar les infeccions hospitalàries

El passat dimarts, 5 de febrer, el Parlament Europeu va acollir una sessió sobre seguretat dels pacients a la qual hi va participar la Dra. Esther Calbo, Cap Clínic de la Unitat de Malalties Infeccioses del Servei de Medicina Interna de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) i sots-directora del programa VINCat de vigilància de la infecció nosocomial a Catalunya.

Sota el títol "Cap a una major seguretat dels pacients als hospitals europeus. Innovació en higiene i sanejament per reduir les infeccions associades a la salut i la resistència antimicrobiana", la Dra. Calbo va intervenir en aquesta sessió juntament amb altres experts internacionals en salut pública i seguretat dels pacients.

Actualment les infeccions associades a l'assistència sanitària són una preocupació global, més amenaçada per la creixent resistència als antibiòtics dels bacteris causants d’aquests tipus d’infeccions. El Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties estima que aproximadament 4.100.000 pacients de la UE adquireixen cada any una infecció relacionada amb l’assistència sanitària. El nombre de morts que es produeixen com a conseqüència directa es calcula al voltant de 37.000. En conseqüència, la prevenció de les infeccions associades a l’assistència sanitària és un objectiu prioritari per tal de garantir una atenció de qualitat i segura pels pacients.

Aquest ha estat el marc en el qual s’ha celebrat la sessió, promoguda pel grup "Drets dels pacients europeus i assistència transfronterera" i organitzada per l’eurodiputat italià Brando Benifei. En el transcurs de la seva intervenció, la Dra. Calbo també va compartir el seu coneixement en matèria de malalties infeccioses i resistències antimicrobianes.


Cap Clínic de la Unitat de Malalties Infeccioses del Servei de Medicina Interna de l’HUMT, la Dra. Calbo va ser nomenada sots-directora del programa VINCat el passat mes de maig. L’objectiu d’aquest programa -en marxa des del 2006- és disminuir les infeccions nosocomials als hospitals de Catalunya, mitjançant l’establiment d’un sistema de vigilància estandarditzat, que permeti la introducció i aplicació d’estratègies preventives. A més, el passat mes de juny també va ser nomenada -per part de la European Union of Medical Specialists- delegada de l’Estat Espanyol del Multiple Joint Comittee in Infection Control per un període de 4 anys.