Notícies

L’especialitat d’Endocrinologia d’Àptima Centre Clínic publica un article a la revista “Endocrinología, Diabetes y Nutrición”

El coautor de dit estudi és el Dr. Luis Garcia Pascual

El passat mes de novembre la revista “Endocrinología, Diabetes y Nutrición” publicava un article amb el títol: “Clinical usefulness of thyroid ultrasonography in patients with primary hypothyroidism”. Els autors de l’estudi són el Dr. Lluís García González, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona i el Dr. Luis García Pascual, especialista d’Endocrinologia d’Àptima Centre Mèdic Clínic.

El Dr. Garcia González i el Dr. Garcia Pascual en aquest estudi avaluen la utilitat clínica de l’ecografia tiroidal en pacients amb hipotiroïdisme primari sense sospita clínica de goll nodular, com estudiar el seu valor en el diagnòstic etiològic de l'hipotiroïdisme, i avaluar-ne la contribució a la detecció i caracterització de la malaltia nodular tiroïdal subclínica coexistent. Per això van realitzar un estudi observacional prospectiu de 114 pacients amb hipotiroïdisme d’etiologia idiopàtica o autoimmune sense símptomes ni palpació cervical sospitosos de goll nodular, als quals se'ls va realitzar una prova de funció tiroïdal, un estudi serològic d'anticossos antitiroidals, una ecografia tiroïdal i, si escau, un estudi citològic dels nòduls trobats.

L'ecografia va permetre reconèixer la TC com la causa de l'hipotiroïdisme en el 19% dels pacients que van tenir estudi serològic negatiu, i van detectar nòduls més grans de 9 mm en 22 pacients (16 amb anticossos antitiroidals). Es va fer estudi citològic en 18 dels casos. Cinc pacients van ser intervinguts quirúrgicament, trobant-se carcinoma en dos.

Les conclusions a les que van arribar són que l'ecografia tiroïdal és útil en el diagnòstic etiològic de l'hipotiroïdisme primari així com en la detecció de goll nodular coexistent, insospitat, però clínicament rellevant i per això aquesta exploració ha d'estar indicada a l'estudi inicial de pacients amb hipotiroïdisme.