Notícies

El Dr. Xavier Urquizu i el Dr. Jordi Salvador defensen les seves tesis doctorals

Ambdós professionals les van presentar el passat divendres 17 de juliol a l’Hospital del Mar

El Dr. Xavier Urquizu defensa la seva tesi doctoral

El passat divendres 17 de juliol el Dr. Xavier Urquizu, adjunt al servei d'Ostetrícia i Ginecologia va defensar la seva tesi doctoral a l'Hospital del Mar.Els directors de la tesi van ser Dr. Ramon Carreras Collado, Dra. Mònica Rodríguez Carballeira i Dr. Emilio Pérez-Picañol, aquest últim va morir al 2018. El tribunal estava format pel Dr. Antoni Payà, com a president, el Dr. Ramón Miralles Pi, com a secretari, i el Dr. Antonio Garcia Fernández, com a vocal.L'anèmia postpart és un problema freqüent que s'ha associat a múltiples efectes deleteris tant per la mare com pel nadó (clínica anèmica, lactància materna, infeccions, alteracions del vincle mare-nadó, efectes sobre la qualitat de vida i l'activitat física...) i conseqüències per a la salut pública. En general, és una qüestió a la qual se li ha parat poca atenció tant per part dels professionals com de les pròpies dones. Sovint el problema ha estat infraestimat i infratractat i la literatura publicada mostra resultats sovint contradictoris.L'estudi va evidenciar que l'anèmia en el postpart immediat era un problema prevalent que va afectar al 58.2% de les puèrperes. La immensa majoria de les anèmies però, eren lleu-moderades (97.5%). El tractament amb ferro no va modificar els paràmetres analítics.Segons els resultats de l'estudi, l'anèmia lleu-moderada en el postpart immediat no té relació directe amb les complicacions maternes estudiades ni el tractament amb ferro oral millora cap de les variables avaluades. Aquests resultats podrien indicar que l'anèmia lleu-moderada, en aquest període del postpart, podria ser un estat fisiològic.

El Dr. Jordi Salvador defensa la seva tesi doctoral

Igualment el passat divendres, 17 de juliol, el Dr. Jordi Salvador, adjunt del servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia va defensar la seva tesi doctoral que portava per títol: "ABORDATGE POSTERIOR DE COLZE SENSE OSTEOTOMIA D'OLÈCRANON (ABORDATGE DE NEWCASTLE) PEL TRACTAMENT DE LES FRACTURES DE L'HÚMER DISTAL"La tesi va ser dirigida pel Dr. Carlos Torrens Cànoves i el tribunal va estar format pel Dr. Joan Carles Monllau Garcia, com a president, el Dr. Luis Peidró Garcés, com a secretari, i el Dr. Francisco Javier Espiga Tugas, com a vocal.La tesi tracta sobre l'abordatge de Newcastle, amb eficàcia demostrada com accès quirúrgic per la implantació d'una artroplàstia, es útil pel tractament de les fractures articulars de l´húmer distal amb reducció oberta i fixació interna (ROFI).L'avantatge d'aquest abordatge es poder tractar una fractura articular d'húmer distal i canviar la indicació d'osteosíntesi a artroplàstia intraoperatòriament si la fractura es irreconstruible ja que l'aparell extensor es conserva. Amb l'abordatge estàndard (l'osteotomia d'olècranon) aquesta opció es dificulta/impossibilita pel propi accés.