Notícies

Consells per a preparar un viatge segur aquestes vacances

Durant el temps que es dedica a les vacances i a l'oci s'acostumen a realitzar activitats no quotidianes, moltes d'elles a l'aire lliure, que poden representar un cert risc.

Pel que fa als viatges, exigeixen sempre una preparació acurada que inclogui una correcta informació sanitària del país de destí, així com dels riscos i les precaucions que cal prendre per gaudir-los amb bona salut. La visita a determinats països, particularment els anomenats exòtics, pot comportar l'obligatorietat de realitzar una vacunació prèvia.

Si, per altra banda, heu de viatjar a un dels països on hi ha presència de determinades malalties, convé que us documenteu per conèixer totes les precaucions i vacunacions que hauríeu de prendre.
Recordeu que en el cas de vacunacions haureu de preveure amb antelació la data, ja que en determinades èpoques (l'estiu) hi ha aglomeracions en els serveis.

Recordeu, abans de marxar...

  • Visiteu el metge o metgessa de capçalera en cas de tenir una malaltia crònica, i actualitzeu el calendari de vacunes. És important la visita a un centre de vacunacions internacionals per demanar consell, tenint en compte que cal programar la visita amb prou temps, com a mínim amb un mes d'antelació. Si demaneu hora i després no podeu assistir a la visita concertada, és molt important que l'anul·leu per poder gestionar millor l’activitat dels centres.

  • Si teniu intenció de viatjar a destinacions amb risc de contagi de la infecció per virus del chikungunya, informeu-vos adequadament abans de fer el viatge. En aquest moment les àrees afectades són fonamentalment: República Dominicana, Martinica, Guadalupe, Haití, St. Martin i Sant Barthelemy. Altres zones de risc inclouen diversos països del Carib i algunes àrees del Centre i Sud-amèrica, països del sud-est asiàtic i de l’Àfrica equatorial.

  • Quan les persones que viatgen siguin ancians o nens, necessiten precaucions especials, com protecció contra el sol i la calor als països tropicals, pel risc d'insolacions i deshidratacions.

  • • És molt important que escolliu roba i calçat adequats, ja que la sudoració és molt profusa als països tropicals. Els vestits han de ser de fibres naturals (cotó, lli...), lleugers, no ajustats i de colors clars, alhora que és aconsellable canviar-se de roba sovint, especialment les peces interiors. El calçat ha de ser ample i ventilat per evitar les infeccions per fongs.

  • Les persones sotmeses a un tractament mèdic han de proveir-se de la quantitat de medicació suficient per cobrir el període de temps que duri la seva estada a l'estranger, o assegurar-se que podran adquirir-la al país on vagin.

  • • També pot ser útil comptar amb alguns medicaments per als símptomes menors, com analgèsics i antihistamínics, entre d'altres. En els viatges a països tropicals, haureu de dur repel·lents d'insectes a base de piretrines i, en cas necessari, la medicació recomanada per a la quimioprofilaxi del paludisme.

  • • És recomanable que contracteu una pòlissa d'assegurança que cobreixi les despeses per malaltia o accident durant el viatge.Font: Canal Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Calunya