Notícies

Marxeu de viatge? No us descuideu de portar la vostra farmaciola!

Si marxeu de vacances és recomanable que us emporteu una farmaciola. Tenint en compte les característiques de la vostra destinació de viatge, cal que contingui els medicaments i el material sanitari necessari per poder atendre i alleugerir petites molèsties, símptomes lleus o trastorns menors, en les condicions necessàries.

Quan prepareu la farmaciola, tingueu en compte la durada del viatge per tal de portar una quantitat suficient de medicaments, sobretot si en preneu algun de manera habitual.

Recordeu que els medicaments han de guardar-se en els seus envasos originals i amb el seu prospecte.

A la farmaciola és recomanable que hi inclogueu:

 • Protecció solar. És recomanable protegir-se adequadament dels raigs del sol amb ulleres de sol, gorres i cremes solars, tant per a la cara com per al cos i els llavis, preferiblement superiors a un factor 30.

 • Algunes malalties es transmeten a través de les picades de mosquits. Per evitar-les, utilitzeu un repel•lent d’insectes amb concentracions de producte actiu adequades a zones amb clima extrem. També s’aconsella que utilitzeu mosquiteres i/o insecticides a l’habitació.

 • Tractament tòpic per picades d’insectes

 • Analgèsics (paracetamol o Ibuprofè)

 • Antial.lèrgics (Antihistamínics orals)

 • Antidiarreics

 • Preparats per rehidratació oral

 • Medicació per als mareigs del viatger, si es viatja en vaixell o en cotxe.

 • Antisèptics

 • Desinfectants d’aigua no potable

 • Termòmetre

 • Material de cures: gasses estèrils, benes elàstiques, esparadraps, solució desinfectant, tisores i pinces i un paquet de tiretes de diferents mides. Per poder rentar bé la ferida en qualsevol indret, afegiu també unes quantes ampolletes de sèrum fisiològic.
Cal deixar sempre la farmaciola en un lloc adient, per tal que els medicaments no es facin malbé com a conseqüència de la calor i la humitat.

És convenient que porteu la vostra targeta sanitària individual o la targeta de salut europea.

Si esteu en territori europeu no es precisa cap control especial, però si viatgeu fora d’Europa és important acudir a un centre de salut internacional. Allà rebreu la informació i els consells sobre la vacunació i la prevenció de malalties pròpies del país que visitareu.

Un últim apunt important: és convenient tenir a mà alguns telèfons que us poden servir d’ajuda. Feu una petita nota amb els següents telèfons i poseu-la dins la farmaciola:

 • Emergències: 112

 • Sanitat Respon: 061

 • Toxicologia:

91 562 85 85


Font: Servei de Salut Laboral de MútuaTerrassa.
Per a més informació podeu consultar el Canal Salut