Notícies

El serveis d'UFISS Pal·liativa, PADES i Hospitalització a Domicili participen en el XI Congrés de la Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives

Sota el títol "Ciència i Art", entre el 14 i el 15 de febrer Barcelona va acollir l'onzena edició del Congrés de la Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives, en el qual hi van prendre part els serveis d'UFISS Pal·liativa, PADES i Hospitalització a Domicili.

La seva participació es va concretar amb la presentació de la comunicació oral "PADES i HAD: un exemple de col·laboració efectiva" mitjançant la qual es va exposar la forma de treballar integrada i transversal d'aquests serveis a l'HUMT. Aquesta va ser presentada per la Dra. Inés Arancibia i a Dra. Mireia Martínez hi va participar com a co-autora.A més, també s'hi van presentar dos pòsters. L'autoria del primer, titulat "Cures pal·liatives al servei d'Urgències de l'HUMT" recau en Antonia Expósito Lopez, Verònica Romaní Costa, Helena Monzón Camps i Inés Arancibia Freixa i tracta sobre la col·laboració entre serveis per garantir la valoració pal·liativa precoç en pacients que ho requereixi.El segon pòster, "Utilització de fentanil parenteral a una unitat d'Hospitalització Mèdica", aborda l'ús de Fentanil endovenós a una planta d'hospitalització convencional i en aquest cas els autors son Verònica Romaní Costa, Antonia Expósito Lopez, Nuria Meca Casanovas, Mario Longoni Merino i Pedro Almagro Mena.