Concursos oberts

 • CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE “REVISIÓ DEL PROJECTE D’INSTAL.LACIONS EXISTENT (Fase A), ENTREGA NOU PROJECTE EXCUTIU MODIFICAT (Fase B) I DIRECCIÓ FACULTATIVA (Fase C) PER LES OBRES D'INSTAL.LACIONS DE REFORMA INTERIOR DE LOCALS PER ÚS SANITARI ASSISTENCIAL AL CARRER CONCEPCIÓ Nº 1 DE SABADELL. EXP 05/2021/DF/CONCEPCIÓ/INCARSA”

  Número d’expedient: EXP 05/2021/DF/CONCEPCIÓ/INCARSA
  Data de publicació: 18 de juny de 2021

  Veure detall
 • REFORMA INTERIOR DEL CAP RUBÍ PER UBICACIÓ D’UN CENTRE D’URGÈNCIES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (CUAP)-LOT 1 i REFORMA INTERIOR DEL CAP SANT CUGAT PER UBICACIÓ D’UN CENTRE D’URGÈNCIES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (CUAP)-LOT 2. EXP: 04/2021/FAMT/CUAPS-RUBÍ-SANTCUGAT

  Número d’expedient: 04/2021/FAMT/CUAPS-RUBÍ-SANTCUGAT

  Divisió en lots: Si
  Lot 1- CUAP - CAP de Rubí.
  Lot 2 - CUAP - CAP de St Cugat.

  Data de publicació: 07 de juny de 2021

  Veure detall