Concursos oberts

  • CONCURS D’IDEES PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU I LA POSTERIOR DIRECCIÓ DE LES OBRES DEL NOU CENTRE QUIRÚRGIC AMBULATORI DE MÚTUA TERRASSA.

    Número d’expedient: CONCURS IDEES BQ
    Data de publicació: 23 de setembre de 2021

    Veure detall