Notícies

El servei de cirurgia respon un article publicat al British Journal of Surgery

El Dr. Jaume Tur i el Dr. Joaquin Rodríguez Santiago, metges del servei de Cirurgia General i Digestiva,

van publicar una carta a l'editor de la revista British Journal of Surgery on es posa de manifest que l'estudi PIACO, sobre pacients COVID-19 positius que han requerit cirurgia abdominal urgent, hauria d'analitzar amb més cura les complicacions postoperatòries, sobretot les complicacions respiratòries. A l'hora es recalca que es tracta de dades molt inicials i amb una mostra petita, i que per tant, no es pot assumir que en pacients COVID-19 positiu no hi hagi major nombre de complicacions postoperatòries.



Aquesta resposta ha tingut molt ressò entre diferents professionals de cirurgia, que han manifestat el seu acord amb les conclusions compartides pels nostres professionals.