Notícies

Un nou curs sobre Autism Diagnostic Interview Revised

A l'edifici docent de MútuaTerrassa se celebrarà -entre el 21i el 23 de setembre- una nova edició del curs de formació, investigació i acreditació clínica sobre ADI-R (Autism Diagnostic Interview Revised) organitzat per la Unitat de Psiquiatria Infantil i Juvenil de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT).

Igual que en les passades edicions, la direcció d'aquest curs anirà a càrrec de la Dra. Amaia Hervás, metge psiquiatra i coordinadora de l'esmentada Unitat. La Dra. Hervás és una professional referent a nivell estatal i internacional en la formació d'aquestes eines de diagnòstic ADI-R y ADOS2 per la University of London (UK), la Newcastle University (UK) y la Cornell University New York (USA).


Metodologia complementària per a un diagnòstic complert
L'entrevista diagnòstica ADOS és una entrevista semiestructurada que es realitza amb nens, adolescents i adults amb TEA i que es complementa amb l'administració de l'ADI-R, entrevista semiestructurada que -en aquest cas- es realitza amb els pares, la família o els cuidadors.

Ambdós instruments diagnòstics són de gran complexitat en la seva administració i han estat dissenyats especialment per al seu ús en investigació dels Trastorns de l'Espectre Autista, per tant és imprescindible l'acreditació conforme s'ha rebut la formació per a la seva aplicació.

Aquest curs està dirigit a professionals que tinguin experiència en TEA que vulguin millorar les seves habilitats diagnòstiques, el coneixement de la psicopatologia del TEA o que necessitin formació en instruments diagnòstics per a l'aplicació en la recerca científica.