Notícies

Un audiovisual sobre els "Serious Games" recull l'experiència de la UCI de la FAMT amb la Realitat Virtual

El Dr. Josep Trenado, cap del servei de la UCI, ha intervingut en un audiovisual desenvolupat per The Good Gamer -una iniciativa nascuda per reivindicar els valors positius dels videjocs- centrat en els "Serious Games", és a dir, els videojocs dissenyats per un propòsit principal diferent a l'estricta diversió.


Certament alguns hospitals combinen els videojocs i la RV amb les teràpies i és el cas de la UCI de l'HUMT. En aquest sentit, el Dr. Trenado explica com es va implementar en el postoperatori dels pacients oncològics amb cirurgies majors. Detalla que la iniciativa va permetre el control del dolor i alhora incidir també en aspectes més emocionals i explica que la RVI és una eina més que no substitueix cap dels mecanismes assistencials però que pot ajudar i contribuir a disminuir el consum d'analgèsics.Veure l'audiovisual: https://www.youtube.com/watch?v=Tl1e_eneGzw&t=7s