Notícies

Bona acollida de la figura de l’assistent clínic administratiu a l’Atenció Primària

Contribueix a disminuir la càrrega de l’equip assistencial i millora l’experiència dels pacients

Des de principis del passat 2023 diversos professionals administratius d’Atenció Primària de MútuaTerrassa s’han format amb el propòsit d’esdevenir “assistents clínics administratius”; una figura de recent creació que ajuda a rebaixar la càrrega als professionals que presten assistència i millora l’experiència de pacients i familiars.

Arran d’una anàlisi de les necessitats de professionals de l’Atenció Primària es va detectar que els equips assistencials tenien una càrrega administrativa excessiva i que els processos es podien optimitzar amb l’encaix d’aquest nou rol i així va ser com va néixer la figura de l’assistent clínic.

Tots els CAPs de MútuaTerrassa ja compten amb la implementació de l’esmentat perfil i han estat molt ben rebuts per part dels pacients. A tall d’exemple, “al CAP Mútua Rubí pacients i familiars ja comencen a identificar-los com professionals de la Unitat Bàsica Assistencial (UBA) i han esdevingut un enllaç entre els pacients i els companys assistencials”, explica Sílvia Manzano, cap d’Atenció al Pacient i Família del centre.

A grans trets, assumeixen la coordinació dels aspectes administratius de les diferents fases del procés assistencial, realitzant peticions, programant proves, procediments i altres tasques burocràtiques, sempre sota delegació de l'equip mèdic. D’aquesta manera, els equips assistencials s’alliberen de les tasques administratives que requeien en ells i poden dedicar més temps de qualitat a les consultes.

Els pacients i les seves famílies, també han vist millorada la seva experiència gràcies a la incorporació d’aquest nou rol als equips, ja que ha reduït els temps d’espera, ha optimitzat els circuits administratius i els permet aclarir informació dels diferents tràmits mitjançant LMS o presencialment al centre.