Notícies

Els pacients amb bronquiectàsies, protagonistes d’un article del servei de Pneumologia inclòs a la publicació BRN Reviews

L’ha escrit la Dra. Annie Navarro i el Dr. Bruno Garcia Cabo i tracta sobre l’anàlisi de la seva qualitat de vida mitjançant els qüestionaris existents actualment

"Bronchiectasis and Quality of Live: Wich is the Best Questionnaire?" és el títol de l'article publicat recentment a la revista Barcelona Respiratory Network (BRN) Reviews, el qual ha estat escrit per la Dra. Annie Navarro i el Dr. Bruno Garcia Cobo, adjunts al servei de Pneumologia. L'estudi també ha comptat amb la participació del Dr. David de la Rosa Carrillo, especialista en Pneumologia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.Donat el creixent interès sobre la medicina de precisió, en el marc del treball els autors realitzen una revisió de la literatura sobre els qüestionaris de qualitat de vida validats actualment en pacients amb bronquiectàsies -tant els que han estat dissenyats específicament per a la malaltia com els que s'han dissenyat inicialment per a altres malalties respiratòries i s'han adaptat posteriorment per al seu ús en pacients amb bronquiectàsies-.En el transcurs de l'article es descriuen les característiques de cadascun dels esmentats qüestionaris amb els seus principals avantatges i desavantatges. Posteriorment l'estudi aborda la importància de la inclusió d'aquests qüestionaris en futures eines per mesurar la severitat i l'impacte de la malaltia, fet que suposa un acostament més a la medicina personalitzada.Llegir l'article:

https://doi.org/10.23866/BRNRev:2021-0005