Notícies

La revista de la Societat Europea de Medicina Intensiva publica un article de la Dra. Maria del Mar Fernández sobre la retirada de la ventilació mecànica

La retirada de la ventilació mecànica (weaning) a aquells pacients que han estat intubats ha estat objecte de nombrosos estudis però fins el moment cap d'ells s'havia centrat en què passa si es deixa descansar als pacients després de l'esforç de respirar a través de l'esmentat tub.

Amb aquesta hipòtesi la Dra. Maria del Mar Fernández, metgessa adjunta del servei de Medicina Intensiva de l'HUMT, ha dirigit un treball l'objectiu principal del qual és que aquests pacients podrien beneficiar-se de descansar durant una hora després de l'esforç de respirar a través d'un tub. Es tracta d'un estudi multicèntric, el qual s'ha dut a terme amb la col·laboració de 17 hospitals d'arreu de l'estat (la UCI de l'HUMT ha actuat com a centre coordinador) i s'hi han inclòs 470 pacients de UCI.

Diàriament, es miraven tots els pacients d'UCI per a detectar els que podien estar llestos per respirar sense necessitat de màquines ni de tubs i els que complien els criteris d'inclusió s'afegien a l'estudi. Primer es classificaven segons si eren o no pacients que presentaven un alt risc de fracàs de l'extubació i després s'aleatoritzaven a ser extubats -grup control- o a ser reconnectats durant una hora novament al ventilador -grup repòs-.

Els resultats van evidenciar que el grup repòs presentava una significativa menor taxa de reintubació (14% al grup control i 5% al grup repòs). L'esmentada conclusió és molt rellevant donat que la necessitat de reintubació està associada a un augment en la morbi-mortalitat. A més, es tracta d'una maniobra que no requereix màquines complexes ni costoses, no cal una formació específica ni més proves i tampoc allarga en excés el temps d'extubació. En conseqüència, l'estudi conclou que hauria de ser de fàcil aplicació a tots els hospitals i que podria tenir un gran impacte a la pràctica clínica.


L'esmentat treball es va presentar als highlights del Congrés anual de la Societat Europea de Medicina Intensiva (ESICM), celebrat la setmana passada a Viena:
Llegirl'estudi:http://icmjournal.esicm.org/journals/abstract.html?v=0&j=134&i=0&a=4911_10.1007_s00134-017-4911-0&doi=

Veure la presentació: http://www.esicm-old.org/elives2016/public/highlights/video/649/3174
Veure l'entrevista amb la Dra. Fernández: https://www.esicm.org/ictv-clinical-trial-results-reintubation-rates-ENEWS-WED-SEPT-27/