Notícies

El servei de Cirurgia General inicia una prova pilot d'acompanyament telemàtic pre i post quirúrgic als pacients amb hèrnia inguinal

El Servei de Cirurgia General ha posat en marxa recentment una prova pilot per acompanyar telemàticament als pacients diagnosticats d'una hèrnia inguinal. L'esmentat seguiment es duu a terme mitjançant l'eina "ForPatientApp", un assistent virtual del proveïdor de solucions sanitàries B.Braun concebut per als pacients que s'han de sotmetre a una cirurgia i que possibilita un acompanyament constant i proper entre l'hospital i el pacient.

Es tracta d'una solució tecnològica que té un molt bon encaix en l'actual context de pandèmia ja que les visites presencials dels pacients s'han vist força limitades i el fet de restringir l'accés als acompanyants pot haver incidit en la sensació de neguit davant de tot el circuit que suposa una intervenció quirúrgica. Per aquest motiu el servei de Cirurgia General ha vist oportú tirar endavant aquesta prova pilot.


Acompanyament pre i post quirúrgic

L'aplicació acompanya al pacient al llarg de tot el procés quirúrgic, des del diagnòstic i fins al postoperatori (3 fases: preparació, preoperatòria i postquirúrgica) i li facilita múltiples recursos i continguts sobre la seva cirurgia que l'ajuden en el seu dia a dia. Tots ells, compten amb l'aval de l'Associació Espanyola de Cirurgians (AEC) i diversos cirurgians de l'esmentada associació han participat en el desenvolupament del contingut científic.


En aquest sentit, disposa d'un calendari amb les cites i recordatoris més rellevants de la intervenció i compta amb contingut audiovisual i lectures d'interès sobre pautes i recomanacions a seguir abans i després de l'operació. A més, l'eina també permet habilitar una connexió virtual entre el metge i el pacient, alhora que li possibilita dur a terme un seguiment eficaç de la seva evolució així com enviar-li missatges personalitzats.


L'objectiu principal de la prova pilot és constatar la millora en la satisfacció i l'experiència del pacient respecte tot el procés vinculat a la seva intervenció, el qual acostuma a ser d'alguns mesos. Aquesta es va iniciar a finals de febrer i ja compta amb una vintena de pacients que en formen part però la idea és complementar-la amb una trentena més.


A més, l'esmentada prova pilot també es realitza amb la voluntat d'incidir en la reducció del neguit i el dolor associat a una operació ja que l'evidencia científica explica que la predisposició del pacient a ser intervingut i el volum d'informació que disposa repercuteixen directament en una disminució del dolor que experimenta.