Notícies

Els serveis de Pneumologia i Anatomia Patològica publiquen un article a l'American Journal of Clinical Pathology

El passat mes de juliol la revista American Journal of Clinical Pathology va publicar un estudi -els resultats del qual s'han presentat com a comunicació oral en el Congrés Internacional de Càncer de Pulmó de la Internacional Association for the Study of Lung Cancer celebrat aquesta setmana a Barcelona- conduit per la Dra. Cristina Caupena, resident de 4rt any del servei de Pneumologia.

En l'article, els autors -pertanyents als serveis de Pneumologia i Anatomia Patològica de l'HUMT- van investigar el grau de concordança entre els diagnòstics citològics establerts "in situ" de les mostres citològiques ganglionars obtingudes durant una ecobroncòscopia sectorial per a l'estadificació mediastínica del càncer de pulmó i els diagnòstics finals de les mateixes mostres.Habitualment, durant la realització d'una ecobroncoscòpia d'estadificació mediastínica, els resultats diagnòstics provisionals ("in situ") determinen el procediment, de manera que, per exemple, un diagnòstic provisional de malignitat pot donar per conclosa l'exploració. Per aquest motiu és necessari un alt grau de fiabilitat diagnòstica durant el procediment per part del patòlegs.Tot i que la valoració de la mostra s'acostuma a realitzar amb menys temps i mitjans (menys tincions) que la valoració al laboratori de patologia, l'estudi ha demostrat un grau de concordança altíssim, per sobre del 96%. Amb aquests resultats es pot afirmar que l'examen citològic "in situ" per part dels patòlegs de les mostres ganglionars obtingudes mitjançant ecobroncoscòpia sectorial és molt fiable. Per tant, el treball conclou que les decisions clíniques basades en els diagnòstics provisionals es poden prendre amb confiança.