Notícies

2ªJornada d'actualització: Antibioticoteràpia local en infecció osteoarticular

El proper 18 de novembre MútuaTerrassa acollirà la 2ª Jornada d’actualització en patologia sèptica de l’aparell locomotor, que en aquesta ocasió se centrarà en l’Antibioticoteràpia local en infecció osteoarticular.

El proper 18 de novembre MútuaTerrassa acollirà la 2ª Jornada d'actualització en patologia sèptica de l'aparell locomotor, que en aquesta ocasió se centrarà en l'Antibioticoteràpia local en infecció osteoarticular.

Cada vegada és més freqüent l'ús de l'antibioticoteràpia local en el tractament de les infeccions osteoarticulars associades o no a implants. Però, a data d'avui, no existeix suficient evidència científica sobre la metodologia de barreja, dosificació, indicacions o tècnica quirúrgica. Això comporta que existeixi una gran variabilitat entre centres i professionals.


La Unitat d'Infecció Osteoarticular del Servei de COT de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa, dirigida pel Dr. Alfredo Matamala, organitza aquesta jornada que té per objectiu mostrar, des d'un punt de vista teòric i pràctic, protocols i opinions de diversos experts en infecció osteoarticular sobre el tema.

Durant el curs es tractaran diferents aspectes de l'antibioticoteràpia local en dues taules, la primera d'ellas bajo el título: Espaiadors de ciment amb antibiòtic, que se centrarà en: Farmacodinàmica i alliberament dels antibiòtics en el ciment acrílic; Utilitat dels espaiadors en els recanvis en 2T de pròtesis articular. Trucs tècnics i Tractament de la infecció protèsica crònica sense antibiòtico local. R1T no cimentats.
La segona taula portarà per títol: Substitutius ossis amb antibiòtic i se centrarà en la Farmacodinàmica i alliberament dels antibiòtics en els substitutius ossis; la Utilitat dels compostos càlcics amb antibiòtic en l'osteomielitis crònica i ¿Substituirà, en el futur, l'antibioticoteràpia local a la sistèmica?: la perspectiva d'un infectóleg.

La jornada finalitzarà amb un CROSS-FIRE, entre Dr. Alfredo Matamala, Dr. José Baeza, Dr. Juan Carlos Martínez Pastor i Dr. Lluís Puig, que portarà per títol: Com fabriquem els espaiadors articulats de ciment i barregem els substitutius ossis amb antibiòtic. Espaiadors hand-made vs pre-conformats.

La jornada està especialment recomanada a cirurgians ortopèdics o residents del darrer any amb especial interès en el tractament d'aquest tipus de patologies.