Notícies

El Grup Mútua de Terrassa distingit amb la Creu de Sant Jordi

El Grup Mútua de Terrassa ha estat distingit amb la Creu de Sant Jordi, que és un dels màxims reconeixement que pot rebre una persona o entitat per part de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de distingir-les pels seus mèrits, i que hagin prestat serveis destacats a Catalunya.

El Grup Mútua de Terrassa ha rebut la Creu de Sant Jordi "en reconeixement a la trajectòria d'aquesta entitat centenària que, des de la cocapital del Vallès Occidental, ha esdevingut un referent en els àmbits de la salut i l'atenció social. El seu grup d'empreses, que ocupa gairebé 3.000 professionals i actua sobretot en l'entorn català però també al conjunt de l'Estat, ha anat diversificant la seva oferta per tal d'adaptar-se a les noves necessitats sociosanitàries d'una manera adient".

Mútua de Terrassa està constituïda sense ànim de lucre, amb una trajectòria de més de 100 anys, amb l'objectiu de protegir les persones i millorar-ne la seva salut i qualitat de vida. El conformen tres mil professionals estructurats en les 16 entitats i empreses que desenvolupen diverses activitats del sector Sanitari (hospital i atenció primària), Sociosanitari i d'atenció a la dependència, Assegurador i Logística.

Tant la Junta directiva com els directius i professionals de l'Entitat se senten molt satisfets i honorats per aquesta distinció, que esperona a tot aquest col·lectiu a seguir fent la seva tasca diària amb voluntat de servei i il·lusió amb el compromís per continuar essent-ne mereixedors.

L'acte de lliurament de la Creu de Sant Jordi va tenir lloc el dia 21 d'abril en el Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat de Catalunya. Va recollir el guardó el president del Grup Mútua de Terrassa, el Sr. Faust San José, acompanyat de membres de Junta directiva i directius de l'entitat.