Avantatges de l'ús de l'ecografia

L’ecografia permet una aproximació molt acurada de la pelvis femenina amb totes les estructures que la conformen: òrgans i estructures de suport. L'aparició de l'ecografia tridimensional ha aportat una visió de les estructures musculars femenines que fins ara només podien ser vistes per la ressonància.

L'ecografia és una prova anatòmica i funcional, ja que permet veure de forma dinàmica com es comporten les estructures musculars en fer la maniobra de Valsalva o de contracció. A més, és una prova innòcua, confortable, barata i reproduïble (1) (respecte a la RM per al diagnòstic de la lesió del múscul elevador) i amb bona correlació interobservador (2). La RM per la seva banda, tot i oferir molt bones imatges anatòmiques és una tècnica cara i realitzar-la de forma dinàmica és complicat.

Malgrat tot això, voldríem fer dos comentaris a tenir en compte respecte a l'ecografia: hi ha evidència de la seva utilitat en diferents aspectes de la patologia del sòl pelvià, i d'altres que encara formen part de la investigació. Intentarem desgranar tots aquests punts sense oblidar que l'ecografia tot i ser una eina actual d'ús indispensable en les unitats de sòl pelvià, s'ha de complementar sempre amb l’anamnesi i sobretot amb l'exploració clínica.

Amb l' ús dels ultrasons podem fer l'estudi de:

  • Valoració del volum urinari postmicció (residu postmiccional) .
  • L'ecografia permet diferenciar entre una uretra mòbil i una uretra fixa.
  • Actualment l'ecografia endoanal és el gold standard per al diagnòstic de les lesions de l'esfínter anal. L'ecografia transperineal podria convertir-se en una via de cribratge de les pacients que necessitessin ampliació de l'estudi.
  • L'ecografia ens permet posar de manifest defectes difícils de valorar per l'exploració clínica com pot ser un enterocele.
  • La lesió de l'elevador és un dels factors de risc més importants per a l'aparició del prolapse. L'ecografia ens permet identificar aquesta lesió en forma de avulsió o en forma de hiperdistensió de l'àrea del hiat urogenital.
  • L'ecografia és un instrument imprescindible per a la valoració de les complicacions de la cirurgia amb malles.
  • En l’actualitat s’estan estudiant factors de risc, incloent paràmetres ecogràfics antepart, per evitar el part vaginal en dones de risc.

Figura 2. La imatge mostra una àrea de l'hiat urogenital normal

Bibliografia

1. Calderwood CS, Thurmond A, Holland A, Osmundsen B, Gregory WT. Comparing 3-Dimensional Ultrasound to 3-Dimensional Magnetic Resonance Imaging in the Detection of Levator Ani Defects. Female Pelvic Med Reconstr Surg 2018;24:295-300.

2. Dietz H. Quantification of major morphological abnormalities of the levator ani. Ultrasound Obstet Gynecol 2007;29:329–34.