L'ecografia en el control de les malles

Amb la introducció del TVT ( tension-free vaginal tape) per Ulmsten en 1996 (1, 2), s’han expandit múltiples nous tractaments en l’àrea de la uroginecologia, tant en el camp de la incontinència d’esforç com del prolapse, basats en l’ús de malles de polipropilè. El gran avantatge d’aquest material és la bona integració amb els teixits, però un dels inconvenients és la impossibilitat de visualitzar-lo directament amb mètodes radiològics, TC o RM (3). L’ecografia ens permet una visualització perfecta de les malles de polipropilè amb l'avantatge de la seva accessibilitat i baix cost.

A més l'ecografia ens permetrà diagnosticar alteracions anatòmiques complexes no només de forma estàtica sinó també dinàmica, el que és fonamental per avaluar certs errors de la cirurgia del sòl pelvià.

En aquest apartat intentarem definir que ens pot aportar aquesta tècnica en el seguiment de la cirurgia del sòl pelvià, de les seves complicacions i errors anatòmics.

 • Aspectes generals

  L'ecografia és una tècnica innòcua, barata i accessible que ens permet una avaluació estàtica i dinàmica en temps real de tots els elements anatòmics de la pelvis femenina. A més ens permet visualitzar implants, ja …Llegir més

 • Malles antiincontinència

  Llegir més

 • Ecografia en el seguiment de la cirurgia del proplapse

  L'ecografia del sòl pelvià ens pot ser d'utilitat en diversos aspectes del maneig del prolapse dels òrgans pelvians. Prequirúrgicament seleccionant les pacients amb més risc de recidiva, pacients amb lesió de …Llegir més

 • Ecografia en el seguiment de la pacient complexa

  L'ecografia també és de gran utilitat en altres situacions: pacients operades del sòl pelvià i de les que desconeixem exactament a què procediment han estat sotmeses, quin tipus de malla s'ha fet servir etc. (Figura 12). …Llegir més

 • Bibliografia

  Ulmsten U, Henriksson L, Johnson P, et al. An Ambulatory Surgical Procedure Under Local Anesthesia for Treatment of Female Urinary Incontinence. International Journal Urogynecology. 1996; 7(2): p. 81-86. Ulmsten U, …Llegir més