Ecografia sòl pelvià

La patologia del sòl pelvià té una gran prevalença en la població. El desconeixement de molts aspectes de la fisiopatologia d'aquesta malaltia i els resultats poc satisfactoris dels tractaments aplicats han fet que durant molts anys hagi existit un escàs interès per part dels professionals, entenent sovint aquesta patologia com a inherent a la dona. Res més lluny de la realitat. Afortunadament això ha anat canviant a partir de la millora del coneixement de la fisiopatologia. Les tècniques d'imatge, com l’ecografia, ens han ajudat a entendre una mica millor el perquè de les coses i així, poc a poc, hem aprés a tractar amb millors resultats moltes d’aquestes disfuncions.

Per aquest motiu l’ecografia del sòl pelvià s’ha convertit en els darrers anys en un instrument de primer ordre tant per al diagnòstic com per al control del tractament de les disfuncions del sòl pelvià. Els professionals dedicats a aquesta patologia són cada vegada més conscients de les possibilitats que ofereix l’ecografia. Per aquesta raó presentem aquesta pàgina web per a formar o fiançar als professionals interessats en aquesta patologia, en l’ús dels ultrasons per a l’estudi del sòl pelvià. Així doncs analitzarem les possibilitats que ofereix l’ecografia com a instrument de diagnòstic útil en les disfuncions del sòl pelvià, com:

  • La incontinència urinària i fecal,
  • El prolapse genital, tant en la valoració del contingut (estructures prolapsades) com del continent (el múscul elevador de l'anus).
  • El control de les malles de correcció (de prolapse i antiincontinència), com a eina indispensable.
  • Les disfuncions sexuals derivades de la patologia del sòl pelvià

Web acreditada per: