L'àrea de Farmàcia més sostenible

La pandèmia de la Covid-19 ha obligat els professionals sanitaris a adaptar-se i buscar de forma ràpida i flexible nous canals per apropar la medicació i l'atenció al pacient.

El servei de Farmàcia de MútuaTerrassa ha fet front a aquesta nova realitat organtizant un servei de telefarmàcia, que s'ha centrat en l'enviament de la medicació al domicili dels pacients. Una de les innovacions ve donada per fer ús de materials sostenibles, com bosses de paper per a reduir la generació de residus i la contaminació.

La Telefarmàcia ha estat una de les eines que ha patit una important transformació i avanç durant la pandèmia, aquesta acció ha servit per a millorar la comunicació entre els professionals i els pacients, al mateix temps que ha de contribuir a apropar la medicació al domicili del pacient.
El Dr. Jordi Nicolàs, cap del servei de Farmàcia, ha compartit aquesta experiència en diferents fòrums com: "Els reptes de la telefarmàcia i home-delivery", primer webinar de la tercera edició Trobada d'Experts en Gestió Sanitària i Economia de la Salut organitzat per la Universitat Pompeu Fabra o al Seminari de Bones Pràctiques durant la pandèmia de la SEFH.