El nostre equip

El Servei de Farmàcia està format per farmacèutics especialistes en Farmàcia Hospitalària, residents en Farmàcia Hospitalària, infermeres, auxiliars, tècnics de grau mig i superior, mossos i personal administratiu.

Desenvolupem la nostra activitat tant en l'àmbit ambulatori com en l'àmbit hospitalari, en les següents àrees assistencials:

  • Atenció Farmacèutica al pacient extern
  • Dosis Unitària
  • Atenció Farmacèutica al pacient oncohematològic
  • Unitat de Mescles endovenoses
  • Suport Nutricional
  • Farmacotècnia
  • Programa d'optimització d'antimicrobians
  • Farmacocinètica
  • Assajos clínics
  • Atenció Primària
Cap del servei
Dr. Jordi Nicolàs Picó - número de col·legiat COFB 18203