Voleu conèixer el nou servei de Farmàcia?

Aquestes noves instl·lacions responen a una voluntat de millora en la prestació del servei assistencial i suposa increment en termes d’espai, millora en la qualitat en l’àrea de preparació, del nombre de consultoris d´atenció farmacèutica, així com una incorporació important en automatització

  • Més espais per una millor atenció assistencial

Les noves dependències estan situades a la planta 0 i compten amb 3 consultoris. La planta disposa d’un total de 1.100m2 i la distribució dels espais assistencials s’ha dut a terme d’acord amb el procés del circuit del medicament, i en la proximitat al pacient. En conseqüència, els pacients disposen de circuits més amables i intuïtius que contribueixen a agilitzar els fluxos assistencials.

Instal·lacions de Farmàcia