Models de documents

Si no disposeu de cap model o guia per elaborar un protocol d'investigació o un full d'informació i consentiment per als / les pacients, podeu utilitzar els següents:

  • Model de protocol (DOCX 0.05 MB) Descarregar
  • Modelo de protocolo (DOCX 0.05 MB) Descarregar
  • FIP/CI - Català (DOCX 0.12 MB) Descarregar
  • FIP/CI - Castellano (DOCX 0.11 MB) Descarregar
  • FIP/CI Cas Clínic - Full d’informació i Consentiment al pacient per a l’ús de dades de salut en recerca (PDF 0.66 MB) Descarregar
  • FIP/CI Caso Clínico - Hoja de información y Consentimiento al paciente para el uso de datos de salud en investigación (PDF 0.65 MB) Descarregar
  • Formulari per a recollida o anàlisi retrospectiva de dades o revisió d’històries clíniques (DOCX 0.05 MB) Descarregar