Comitè d’Ètica de la Investigació amb medicaments (CEIm),

és un grup multidisciplinari de professionals que, seguint les recomanacions internacionals sobre ètica en la investigació i la legislació actual vigent, té com a funcions principals vetllar per la protecció dels drets, seguretat i benestar de les persones que participin en projectes d'investigació.