Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal

La Malaltia Inflamatòria Intestinal (MII) engloba dues entitats, la colitis ulcerosa i la malaltia de Crohn. Ambdues són malalties cròniques de causa desconeguda en què es produeix inflamació del còlon i/o intestí prim. Acostuma a afectar persones joves, d'entre 20 i 30 anys, tot i que també es diagnostica en persones d'edat més avançada.

La Unitat ha estat acreditada com a excel·lent l’any 2017 i 2021 en una auditoria externa d’acord amb els estàndards de qualitat del Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (GETECCU). Certificat emès per Bureau Veritas Certification.

Aquest reconeixement és una distinció que situa a l'HUMT com a hospital de referència i reconeix la qualitat assistencial i investigadora desenvolupada per la Unitat, liderada per la Dra. Maria Esteve, cap del servei de l'Aparell Digestiu. A la Unitat s'hi atenen anualment al voltant d'un miler de pacients amb MII (50% Malaltia de Crohn i 50% Colitis Ulcerosa). A banda de tres digestòlogues, està integrada per una infermera, Olga Benítez, especialitzada en MII i encarregada de la coordinació de la Unitat. També en formen part professionals dels serveis de Pediatria, Endoscòpia Avançada, Cirurgia, Radiologia, Reumatologia, Ginecologia i Obstetrícia, Dermatologia i Oftalmologia.

  • Colitis Ulcerosa i Malalatia Chron

    Què és la Colotitis Ulcerosa? La colitis ulcerosa és una malaltia intestinal inflamatòria que provoca inflamació i úlceres (nafres) en el tracte digestiu. La colitis ulcerosa afecta el revestiment més profund de …Llegir més