Unitat d'Endoscòpia

A la nostra unitat realitzem procediments endoscòpics digestius, tant diagnòstics com terapèutics, assegurant que es compleixen els criteris de qualitat de les exploracions, mantenint la seguretat i el confort dels pacients. Mitjançant les nostres exploracions podem realitzar diagnòstic precoç de les malalties gastrointestinals més prevalents d’una manera efectiva i poc invasiva.

A la Unitat es realitzen múltiples exploracions endoscòpiques tant bàsica com avançada: gastroscòpia, colonoscòpia, colangiopancreatografia retrògrada endoscòpica, ecoendoscòpia, càpsula endoscòpica, enteroscòpia i proves funcionals (pHmetria, manometria esofàgica d’ alta resolució i anorectal i biofeed-back anal). Així com molts procediments d’alta complexitat com radiofreqüència, puncions guiades per ecoendoscòpia, i altres.