Unitat de Càncer Colorectal

A Catalunya es diagnostiquen cada any al voltant de 5.000 nous casos de càncer de còlon, una patologia que suposa unes 2.100 morts anuals, de manera que és la segona causa de mort per càncer al país, la majoria, en majors de 54 anys. Des de 2010, el Departament de Salut ha impulsat el programa de detecció precoç, per tal d’avançar el diagnòstic i poder tractar-la abans, ja que el tumor es pot anar desenvolupant sense generar problemes. En el dia Mundial de la prevenció del Càncer de Còlon i Recte, els experts tornen a recomanar seguir un estil de vida saludable, amb més consum de fruita i verdura i menys de carns vermelles, com una de les mesures preventives més eficaces.


El càncer de còlon és el segon càncer més freqüent en homes, després del de pròstata, i en dones, després del de mamà, però és el més diagnosticat si es tenen en compte els dos sexes. Segons dades de l’Associació Espanyola Contra el Càncer, es calcula que afectarà a 1 de cada 20 homes i 1 de cada 30 dones abans de complir els 74 anys. Per això, demana que els programes de cribratge per a la detecció precoç s’implementin a tot el territori espanyol. A Catalunya, el Programa de detecció de càncer de còlon i recte funciona des de l’any 2000 i que s’ha anat estenent arreu del territori. Es calcula que durant aquest 2017 s’acabarà d’implantar a totes les àrees bàsiques de salut.
La majoria de la gent que hi participa, prèvia invitació del mateix programa, donen un resultat negatiu al test de sang oculta. Al voltant d’un 6% tenen un resultat positiu, i en aquests casos, es deriven a fer-se una colonoscòpia per confirmar o descartar una lesió. D’aquests que es fan colonoscòpia, un 6% tindrà càncer, la majoria en estadis inicials, i un 45% lesions adenomatoses de risc intermedi. Un 15% mostra lesions adenomatoses de baix risc i la resta seran normals.
La detecció precoç és important perquè la majoria de càncers colorectals es desenvolupen a partir de pòlips adenomatosos, unes lesions precanceroses que poden sagnar de manera intermitent, com els tumors. Per això, es pot detectar a través del programa. Si es detecta en una fase inicial és més fàcil de tractar i més fàcil que es pugui curar, ja que precisament, un dels problemes d’aquest tipus de tumor és que pot desenvolupar-se durant mesos sense produir cap molèstia.
Des de l’Institut Català d’Oncologia s’apunta que, més enllà dels tractaments farmacològics, la genètica i la tecnologia estan començant a canviar el tractament habitual d’aquest tipus de càncers, amb noves plataformes diagnòstiques genòmiques moleculars.