TV3 convida al Dr. Oriol Porta a participar en un reportatge sobre violència obstètrica


El passat dimarts, 1 de març, TV3 va emetre un reportatge en el marc del programa "Sense Ficció" centrat en la violència obstètrica i sota el títol "Dona, vostè no té res!". El Dr. Oriol Porta, cap del servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'HUMT, va ser convidat a participar-hi en tant que President de la Societat Catalana de Ginecologia i Obstetrícia.

En el transcurs del reportatge el Dr. Porta exposa que certament hi ha marge de millora en algunes pràctiques dels professionals envers les dones, com per exemple en el context dels parts a l'hora de demanar permís per practicar un tacte o inclús a l'accedir a la sala de parts identificar-se prèviament per garantir el confort i tranquil·litat de la dona.

En termes de gènere, també exposa que efectivament hi ha un biaix pel fet que a vegades a les dones no se les dota amb tota la informació necessària després de determinats processos o algunes presenten determinades patologies amb símptomes que s'han tendit a normalitzar o menys tenir per part dels professionals.

Finalment, a mode de conclusió, el Dr. Porta reflexiona i argumenta que "escoltar, reflexionar, aprendre i actuar" és provablement la millor alternativa per acostar-se a les dones i contribuir a incrementar i refermar la necessària complicitat entre el professional i la pacient.

Veure el reportatge:
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/dona-voste-no-te-res/video/6146129/