Malalties de transmissió sexual més comunes

Infecció gonococ

És una infecció causada pel bacteri Neisseria gonorrhoeae o gonococ, i forma part del grup de les infeccions que es transmeten de persona a persona per contacte sexual.

 • A l’inici pot afectar diferents mucoses del cos, usualment, dels genitals (la uretra o conducte de l’orina en l’home i el coll uterí en la dona); també del recte, de la faringe o gola i, ocasionalment, de l’ull.
 • Si la infecció genital no es tracta a temps, de vegades, es pot estendre, pot afectar greument l’aparell reproductor i pot deixar seqüeles com esterilitat, especialment en les dones.
 • La gonocòccia afavoreix l’adquisició del VIH per via sexual.

Infecció Clamídies
És una infecció de transmissió sexual causada pel bacteri Chlamydia trachomatis, i és una de les més esteses a Europa. Es presenta amb major freqüència en adolescents i joves.
 • A l’inici, la infecció pot localitzar-se en diferents mucoses del cos: usualment de la uretra (o conducte de l’orina) en l’home i del coll uterí i la uretra en la dona, i també del recte; molt menys freqüentment de la faringe o la gola.
 • Si la infecció no es tracta a temps, en alguns casos s’estén per l’aparell reproductor. En la dona pot causar malaltia inflamatòria pelviana, i deixar danys permanents amb conseqüències greus a llarg termini com dolor crònic al baix ventre i esterilitat.
 • La infecció, tot i que generi complicacions, pot passar desapercebuda, ja que sovint no produeix cap símptoma o els símptomes són molts discrets.
 • La infecció genital per clamídies afavoreix l’adquisició del VIH per via sexual.

Infecció Herpes Genital
És una infecció de transmissió sexual molt estesa causada pel virus de l’herpes simple (VHS): de tipus
2 (VHS-2) i de tipus 1 (VHS-1), que també és causa habitual de l’herpes labial.
 • Pot afectar la zona dels genitals, del recte i l’anus i, de vegades, les natges i les cuixes; la manifestació més característica és l’episodi amb lesions: butllofes i úlceres doloroses (brot).
 • La infecció és de per vida i sovint passa desapercebuda. En algunes persones la infecció causa els brots típics, però en la majoria, o no es presenten, o són lleus i es poden confondre fàcilment amb altres afeccions de la pell.
 • L’herpes genital augmenta considerablement el risc d’adquisició del VIH.

Infecció Tricomones
És una infecció genital de transmissió sexual comuna, causada pel paràsit Trichomonas vaginalis o
tricomones.
 • Es presenta amb més freqüència en les dones que en els homes.
 • La majoria de vegades, en les dones la infecció afecta la vagina juntament amb la uretra (o conducte de l’orina); en els homes, la uretra.
 • La tricomonosi és una de les causes freqüents de fluix vaginal anormal. Tanmateix, la infecció sovint no presenta símptomes i pot passar desapercebuda, sobretot en els homes.
 • Les principals conseqüències de la infecció són per causa de la interacció amb la infecció pel VIH. Així, la tricomonosi pot facilitar la transmissió del VIH per via sexual.

Infecció Sífilis
És una infecció causada pel bacteri Treponema pallidum, i forma part del grup de les infeccions que es transmeten de persona a persona per contacte sexual.
 • La infecció evoluciona per etapes; a l’inici és lleu, i actualment les formes més tardanes i greus de la malaltia són molt rares.
 • La sífilis afavoreix considerablement la transmissió sexual del VIH/sida; és una porta d’entrada i de sortida d’aquest virus.
 • Des de l’any 2000, a Catalunya hi ha hagut un augment important de casos de sífilis.

Per a més informació sobre aquestes malalties, la transmissió i el tractament consulteu els díptics adjunts

Díptics informatius sobre malalties de transmissió sexual