Interrupció voluntària de l'embaràs

L'atenció per la interrupció voluntària de l'embaràs s'ha incorporat com a prestació a la Cartera de serveis públics (Llei orgànica 2/2010). Aquesta prestació inclou la informació i l'assessorament previs, el diagnòstic i la indicació en cas que existeixi causa mèdica, la realització i l'atenció posterior. Aquesta atenció es proveeix des de les unitats d'atenció a la salut sexual i reproductiva de l'atenció primària i també de forma coordinada des dels hospitals de la Xarxa d'Utilització Pública de Catalunya.

Per a més informació t'adjuntem a continuació un díptic.

Díptic informatiu Interrupció voluntària de l'embaràs