Presentació

Hola! Futurs residents

  • MútuaTerrassa, referents en Formació Sanitària Especialitzada des del curs acadèmic 1980-1981
A MútuaTerrassa hi trobaràs formació sanitària especialitzada en 27 unitats docents, dintre d’aquestes tenim 4 unitats docents conformades per 2 unitats docents multiprofessionals, que formen metges/metgesses, psicòlegs/psicòlogues, farmacèutics/farmacèutiques i infermers/res. Cada any arriben al nostre Hospital Universitari i als nostres CAP's més de 50 nous residents.

Actualment es formen 213 residents (155 pertanyents a les unitats docents hospitalàries i 58 de la unitat docent d’atenció familiar i comunitària), supervisats per 74 tutors.
  • L'Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) és un dels 8 hospitals de més complexitat de Catalunya

L'HUMT ofereix un nivell assistencial de referència amb totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques (excepte cirurgia cardíaca i transplantament d'òrgans), no només per a la nostra àrea d’influència (260.000 habitants), sinó també per a d’altres hospitals en especialitats com neurocirurgia, cirurgia toràcica i hemodinàmica cardíaca, el que suposa atendre a una població d'1.000.000 d’habitants.

És un centre inclòs al sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT), concertat amb el CatSalut de la Generalitat de Catalunya per a la prestació de serveis assistencials als usuaris de la Seguretat Social a l’àrea de Terrassa i zona d’influència.

En l’àrea d’Atenció Primària, MútuaTerrassa comptem amb 9 centres d’Atenció Primària i 4 consultoris, que atenen una mitja de 230.000 pacients cada any.
  • Hospital Universitari per la Universitat de Barcelona

L'HUMT és un dels tres hospitals universitaris de la Universitat de Barcelona, la número 1 en el ranking d'universitats de tot l'Estat, juntament amb l’Hospital Clínic de Barcelona i l’Hospital Universitari de Bellvitge a l'Hospitalet del Llobregat. La UB és el principal centre de recerca universitari de l'Estat i un dels més importants d'Europa.


L'Hospital Universitari MútuaTerrassa forma part del HUBc, el campus de la salut de la Universitat de Barcelona. Un campus d'excel·lència internacional, impulsat per articular la interacció amb els principals hospitals i instituts d'investigació en l'àmbit de la salut.
  • La Recerca i la Innovació són part de la nostra raó de ser

MútuaTerrassa compta amb una Fundació per a la Recerca i la Docència que fomenta la investigació de qualitat. Actualment hi ha 9 grups formats per professionals de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa i d'Atenció Primària en els camps de Malalties Infeccioses i VIH/Sida, Malalties del Tracte Digestiu, Oncologia, Salut Mental, Neurociències, Malalties Cardiovasculars i Metabolisme, Malalties respiratòries, Cirurgia General i de l'Aparell digestiu i Epidemiologia i Cronicitat, també existeixen altres línies i grups externs on el investigadors de MútuaTerrassa hi col·laboren.

Durant l’any 2020 s’han publicat 267 articles, dels quals un 91% en revistes amb factor d’impacte, amb un FI total de 1250,138.

27 especialitats acreditades