28 unitats docents i 3 unitats docents multiprofessionals

Al nostre centre actualment disposem de 28 serveis acreditats com a unitats docents i 2 unitats docents multiprofessional, que formen especialistes dels diferents àmbits de la salut.

Les seves característiques assistencials i docents s’especifiquen en els documents corresponents a cada una de les unitats docents detallades a continuació:


Hospital Universitari MútuaTerrassa