L’any 2021 estava cridat a ser -tan sols- “l’any de després de la pandèmia”. Hom esperava un any de recuperació, de tornada progressiva a la situació anterior, de tornar a agafar ànims; un any per tornar a ajustar la complexa “maquinària” dels sectors sanitari, social i d’assegurances (per citar només aquells sectors amb els que tenim més vinculació). Un any de molta feina, però d’aquella que llueix poc, ja que es tracta de reconstruir allò que el temporal ha malmès. Un any que, si hagués calgut fer una predicció a priori, probablement haguéssim dit que havia de passar sense pena ni glòria.

Res més lluny de la realitat que hem pogut viure. L’ any 2021 ha estat marcat per la superació de la fase més aguda de la pandèmia de COVID-19, però també per l’inici de la recuperació econòmica i el fort increment de la inflació a nivell global. De tota manera, aquesta recuperació ha estat incomplerta i envoltada d’incerteses. L‘activitat econòmica s’ha vist obstaculitzada per les successives onades de la
pandèmia, l’aparició d’incidències en les cadenes d’aprovisionaments i el fort repunt de la inflació.

El 2021 ens ha deixat grans i sorprenents imatges d’esdeveniments difícils de preveure, com ara l’assalt al Capitoli dels Estats Units d’Amèrica o l’erupció del volcà Cumbre Vieja a l’illa de La Palma. Al nostre país, ens ha dut un canvi de Govern a Catalunya, i l’indult als presos polítics del procés. L’entorn de MútuaTerrassa ha estat molt marcat per l’aparició de les distintes variants del virus de la COVID-19. Primer la variant Beta, a principis d’any, després la Delta, i l’Òmicron, ja cap a finals del 2021. Tot això combinat amb l’administració a tota la població de les diferents tandes de vacunació de la COVID-19.

Per altra banda, i tal com dèiem abans, els mercats de productes i serveis han estat esvalotats. Dificultats per a l’aprovisionament de determinats productes sanitaris, escassedat de productes fabricats amb derivats del plàstic, i greus dificultats per a l’obtenció d’equipaments que contenen xips; pujada dels preus de l’electricitat, que s’havien mantingut força estables, i que han anat incrementant des de mitjans d’any; tot això amb la corresponent repercussió a les economies domèstiques i als entorns laborals.

El creixement de l’economia de Catalunya i la de l’Estat espanyol es van situar en el 5,8% i el 5,1%, respectivament, per bé que cal recordar que venim d’un any 2020 en el que els creixements van ser negatius.

L’activitat asseguradora de Mútua de Terrassa, s’ha caracteritzat per un creixement de les assegurances de salut en un 3%, per un lleuger creixement de la xifra de primes meritades totals, per uns resultats tècnics i no tècnics molt superiors als dels darrers exercicis, el que ha permès incrementar encara més el patrimoni net i, per tant, seguir situats en unes ràtios de solvència superiors al 500%.

En relació amb l’activitat que desenvolupem per compte del CatSalut, dins la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa, és important assenyalar que s’han acomplert pràcticament tots els objectius i indicadors de qualitat, en tots els centres. S’han pogut seguir reduint -de manera substancial- les llistes d’espera en tots els procediments, proves i visites, llevat de determinats casos concrets. En aquest sentit, la valoració de l’exercici de 2021 ha de ser molt positiva des de tots els punts de vista, si bé ens caldrà seguir monitorant aquests indicadors i millorant tant com sigui possible.

Les activitats d’atenció a la dependència, i de residències de salut mental, dins la Fundació Vallparadís, han continuat la bona recuperació a onades, lligat a l’evolució de la COVID-19 i vinculat als protocols que ha calgut anar aplicant al llarg de l’any. Enguany s’ha consolidat el funcionament de la residència de Poblenou de Barcelona, en la que vàrem iniciar l’activitat a finals de l’any 2020. Així mateix, s’ha seguit avançant en l’aplicació a tots els centres que gestionem de l’atenció lliure de subjeccions.

Pel que fa a la resta d’empreses vinculades o dependents de MútuaTerrassa, també ha estat un exercici molt positiu en pràcticament totes les activitats i en tots els sentits. Assenyalar que Àptima Centre Clínic ha anat recuperant el volum d’activitat d’abans de la pandèmia, amb la consegüent millora dels resultats. Així com ressaltar que Axioma ha aprofitat l’onada de la necessitat d’equips de protecció individuals reprocessables, que es va posar de manifest amb l’inici de la pandèmia i que s’ha mantingut i incrementat, per oferir-se com una solució provada i consolidada; l’ascens de la sensibilitat ciutadana envers la reducció de residus i la cura del medi ambient ha empès la visualització de les solucions que Axioma aporta com a vàlides i molt necessàries.

Les dades més significatives del Grup MútuaTerrassa consolidat, que inclou les Fundacions creades així com totes les empreses dependents, estan en aquest document de “Fets i xifres 2021” que teniu a les mans. D’elles cal subratllar el resultat de l’exercici, de 17,4 milions d’euros, que es destinen a incrementar la solidesa de l’entitat, així com al desenvolupament de nous projectes, inversions i reposició de tecnologies; el volum total consolidat d’ingressos, de 373 milions d’euros, que ha suposat un creixement en relació a l’exercici anterior de més del 10%; o el patrimoni net consolidat de 155,4 milions d’euros.

Aquests resultats i aquestes dades assolides al llarg de l’any 2021 no haguessin estat possibles sense la implicació dels més de cinc mil professionals que han aportat els seus coneixements i la seva determinació a materialitzar-los, als més de 345.000 assegurats que han dipositat la seva confiança en la nostra Institució, i a les distintes Administracions que han posat en valor la nostra contribució en l’atenció sanitària i social a la ciutadania. Ens seguirem esforçant per ser-ne mereixedors.