Estats financers

  • Exercici 2021 - Informe especial de revisió independent sobre la situació financera i de solvència (IERSFS) (PDF 5.05 MB) Descarregar
  • Exercici 2021 - Informe de la situació financera i de solvència (ISFS) (PDF 3.99 MB) Descarregar
  • Exercici 2021 - Estats financers del grup MútuaTerrassa - consolidat (PDF 0.66 MB) Descarregar
  • Exercici 2021 - Estats financers de Mútua de Terrassa, MPS - Individual (PDF 0.31 MB) Descarregar
  • Exercici 2021 - Informe d'auditoria dels estats financers del grup MútuaTerrassa - Consolidat (PDF 2.93 MB) Descarregar
  • Exercici 2021 - Informe d'auditoria dels estats financers de Mútua de Terrassa, MPS - Individual (PDF 2.66 MB) Descarregar
  • Any 2021 - Informe de verificació independent - Estat d'informació No Financera Consolidat (PDF 1.12 MB) Descarregar
  • Any 2021 - Estat d'informació No Financera Consolidat (PDF 1.12 MB) Descarregar