Assistencial

Procediments terciaris HUMT: Neurocirurgia, Cirurgia Toràcica, Cirurgia General, Hematologia clínica i Hemodinàmia cardíaca.

Unitats suprasectorials Salut Mental MútuaTerrassa: Unitat de Trastorns de l'Espectre Autista, Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària i Unitat de Subaguts
Àrea d’influència > 1.000.000 habitants