Unitat Traumatologia Geriàtrica - UTG

La fractura de fèmur una patologia cada dia més freqüent. El seu increment es deu a la major esperança de vida de la població i té relació amb l’osteoporosi de la gent gran. S'espera que la taxa mundial de fractures de fèmur proximal augmenti de manera progressiva en els propers anys degut a l’envelliment poblacional. En l’any 1990 es varen produir 1,6 fractures de fèmur en tot el món i s’estima que augmentarà a 6 milions en l’any 2050.

És una patologia amb una mortalitat elevada a l’any de la fractura i suposa una de les 10 causes principals de discapacitat.

És més freqüent en pacients ancians (més del 85% són majors de 65 anys), que componen un grup de pacients fràgils i amb múltiples patologies associades. Això augmenta la complexitat del tractament i fa que la millor manera de tractar aquestes persones fràgils sigui amb equips multidisciplinaris, és a dir, que a part dels cirurgians ortopèdics intervinguin en el tractament també geriatres, anestesiòlegs i equips de infermeria especialitzats entre d’altres.

La creació d'unitats multidisciplinàries permet millorar el procés assistencial millorant el control del dolor, optimitzant el pacient per ser operat, disminuint el temps per rehabilitació i disminuint la mortalitat i les complicacions.

La nostra Unitat de Trauma Geriàtrica (UTG) va ser creada al juny del 2013. Està integrada per traumatòlegs, geriatres, anestesiòlegs, rehabilitadors, infermers, gestora de casos, fisioterapeutes, reumatòlegs, nutricionistes i treballadors socials que treballen conjuntament a diari per tal de millorar la gestió del procés de fractura de fèmur proximal per tal d’oferir al pacient i al seu entorn una assistència òptima. L’Equip de treball es reuneix setmanalment per tal de tractar cada cas de manera individualitzada per tal de poder aportar les millors solucions. Un cop donat d’alta els pacients són controlats en una consulta específica per persones que han patit una fractura de fèmur.