Rapid Recovery - Cirurgia de maluc i genoll

Els programes de Rapid Recovery, Fast Track o Recuperació Intensiva Funcional van sorgir inicialment en patologies de Cirurgia General per tal de minimitzar els canvis en el pacient. El mètode pretén ocupar-se de tot el procés, no només és important la intervenció quirúrgica sinó que ho és també el que esdevé abans i després de la cirurgia.

El dolor i l'estrès ocasionat per la cirurgia produeixen alteracions metabòliques que tenen una repercussió en el pacient. A més, aquests esdeveniments poden afavorir l'aparició de complicacions.

Els programes de Recuperació Intensiva pretenen minimitzar l'impacte que la cirurgia pot tenir en el pacient. Per a això es basa en una educació prèvia del pacient sobre el procés, en un correcte control del dolor i en una mobilització precoç. Aquests programes han estat dissenyats de forma multidisciplinària pels diferents professionals que interactuen en algun moment amb la persona que serà operada. Els grups de treball inclouen cirurgians, anestesiòlegs, infermeres, rehabilitadors i fisioterapeutes.

El pacient no és un simple espectador sinó que és protagonista del seu procés. Per a això, rep informació del tipus de cirurgia i de les diferents etapes en una classe d'educació prèvia. Això disminueix l'ansietat i facilita la seva recuperació. La idea fonamental és que no es tracta d'un malalt sinó d'una persona sana amb un problema de l'aparell locomotor.

El protocol de control del dolor ha estat dissenyat per diferents especialistes per tal d'obtenir una correcta analgèsia post operatòria que permeti una mobilització precoç, el que disminueix el dolor en si mateix i el risc de trombosi.

Actualment a la nostra institució no hi ha criteris d'exclusió per entrar en aquests programes si bé és cert que no tots els pacients poden complir les expectatives.

La finalitat d'aquests programes pot semblar que deriva en una alta precoç del pacient. Això no és cert en cap cas, sinó el contrari. La implementació d'aquests programes comporta una preparació del personal, hores d'educació del pacient, ús de fàrmacs més moderns, més hores de fisioteràpia i menys hores de dejuni dels pacients. L'objectiu és que la cirurgia protèsica tingui el menor impacte possible en la vida del pacient i que pugui tornar el més aviat possible a casa.