La unitat de patologia sèptica de l’aparell locomotor de l’HUMT lidera un estudi multicèntric sobre el tractament de les infeccions protètiques agudes


El mes passat es va publicar l'estudi "Risk Factors of DAIR Failure and Validation of the KLIC Score: A Multicenter Study of Four Hundred Fifty-Five Patients" a la revista Surgical Infections liderat per traumatòlegs membres de la unitat de patologia sèptica de l'aparell locomotor del nostre hospital.

Es tracta d'un estudi multicèntric on s'inclouen 455 pacients de 8 centres a nivell nacional, on els autors han validat l'ús de l'escala KLIC per la presa de decisions en el tractament de les infeccions protètiques agudes. En l'actualitat l'enfoc més acceptat és l'ús del desbridament, tractament antibiòtic i retenció d'implant (DAIR). Els resultats de l'estudi suggereixen que l'escala KLIC no és útil per a predir el fracàs del DAIR en la cohort estudiada.

A més a més, els resultats destaquen la importància de que el desbridament sigui realitzat per una unitat multidisciplinar especialitzada en infecció osteoarticular. L'HUMT destaca a nivell nacional per ser un centre pioner amb més de 30 anys d'experiència treballant de manera multidisciplinar en el tractament d'aquesta patologia.