La Revista Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología publica un article sobre telemedicina en el servei de COT durant la pandèmia


La Revista Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología publica en el número del mes de desembre un article signat per la Dra. Silvia Miguela, Dr. Agustí Bartra, Dr. Jordi Salvador, Dr. Pablo Castillón, Dr. Carlos Garcia i el Dr. Francesc Anglès. Amb el títol de Consultoria telefónica en COT durante la pandemia por COVID-19 ¿Ha venido para quedarse?, els autors analitzen l'activitat que es va portar a terme en el servei de COT de l'HUMT durant la pandèmia.

A causa de la situació, es van veure afectades les derivacions, visites d'atenció primària especialitzada i les consultes externes hospitalàries de Traumatologia, per tant el servei es va veure obligat a adaptar-se i transformar-se. Una de les opcions ha estat la telemedicina combinada amb visites presencials, per evitar el risc de contagi de pacients i professionals i assegurar l'assistència mèdica amb la màxima qualitat.

A l'article els autors recullen un total de 5.031 trucades telefòniques fetes de les que un 53% van ser resoltes amb èxit. Els resultats obtinguts han provocat que es modifiquin els circuits de derivació i la relació amb els professionals d'atenció primària, com també s'ha vist que certs pacients amb patologies greus han accedit d'una manera més ràpida a les consultes externes, escurçant la demora i el nombre de visites als especialistes d'Atenció Primària.